246

twierdzi, Ŝe Nita jest niewinna. Alli zna ją lepiej niŜ ja i ma do niej zaufanie. UwaŜa, Ŝe
Lysander stanął przed ciężkim dylematem. Oto bowiem nie mógł nic zarzucić zachowaniu panny Stoneham, sprzeczka zaś z pewnością nie wynikła z jej winy. Niechętnie jednak krytykował Orianę, chociaż ogarnęła go irytacja, że postawiła go w takiej niezręcznej sytuacji.
Uśmiech zniknął z jej twarzy.
Po chwili znaleźli się na tyłach domu. Część ogrodu przekształcono
jest grób. Ktoś wypolerował granitowy nagrobek, który
Gdy dziewczyna weszła, Frome porządkował właśnie dokumenty.
bazgrołach na każdej stronie nowego pamiętnika,
zamarła na widok gospodarza. Jej nowym pracodawcą był mężczyzna,
- Do diabła z nim! Czy nie ma za grosz sumienia? - wykrzyknął Lysander z pasją.
Ich spojrzenia spotkały się ponownie i Willow znów zatonęła
z kobietą. PoniewaŜ chciałem od kaŜdej, Ŝeby była tobą.
- Tak. Przed laty matka posługiwała tutaj.
Willow.
- Zrobiłaś mi wielką przysługę, Ŝe zgodziłaś się tu przyjechać. Prywatnie

blat. Wyciągnęła prawą rękę i chwyciła białą słuchawkę bezprzewodowego

się jeszcze, że dziewczynki stanowią znacznie poważniejsze
- Wielka szkoda, to taki piękny dom - odparła z przeko¬naniem Clemency.
- zniżył głos - wolne pięćset tysięcy dolarów, droga pani St. Germaine?

wszystkim, ale też był niemal pewien, że przekazywał wówczas pieniądze. Jeżeli tak, to w jaki sposób rewanżowała się Hope? Czym? Kartką z podziękowaniem? A może czymś więcej?

Łatwo przyszło, łatwo poszło. Przez trzy dni Rainie czuła się nawet fajnie.
podejrzanego. Będzie to jedna z tych historii, które przejdą do legendy w policyjnych kręgach
Avalon.

Ten bezpośredni kontakt jeszcze bardziej ją pobudził.

– No to sprawa jest twoja – oznajmił szef. – Bierz się za nią od razu. I jeszcze jedno,
- Telefony i wypadek Mandy. Ciekawe, że wcześniej nie wynająłeś kogoś
Przecież strzelanina to nie katastrofa samochodowa czy wypadek przy kombajnie. Nie jestem